Заявка на реєстрацію об'єкта

Реєстрація об'єкта на обладнання Kentatsu

Процедура подачі заявки на реєстрацію об'єктів

Ознайомитися

Процедура реєстрації об'єкта на обладнання Kentatsu

Завантажити форму реєстрації об'єкта

1) Для реєстрації проекту, Партнеру необхідно:

1.1. Вислати Представництву наступну інформацію у вигляді заповненої анкети і далі нижче за списком:

a) інформацію про себе, назву компанії, адресу, відповідальну особу, контактний телефон;

b) назва та повна адреса об'єкта;

c) інформацію про замовника (хоча б мінімальну);

d) попередню специфікація обладнання проекту або проектного рішення з розрахунком вартості обладнання в роздрібних цінах;

e) переписку з Замовником, що містить відомості про технічне завдання, включаючи дату його видачі, і про попередні проектні рішеннях;

f) опис проектного рішення (з елементами схем і розрахунків), попередню специфікацію проекту або проектного рішення;

g) можливу дату початку закупівлі обладнання;

Допускається варіант первинної реєстрації об'єкта з наданням початкової інформації за пунктами а-d. У цьому випадку подача документів відповідно до пунктів e-g повинна відбуватися негайно в міру просування робіт по проекту і є обов'язковою умовою реєстрації.

1.2. Здзвонитися з Представництвом обговорити деталі проекту усно.

1.3. Не рідше одного разу на 3 місяці інформувати Представництво про розвиток ситуації на об'єкті. Якщо інформація не оновлюється протягом 3 міс. - Представництво залишає за собою право анулювати реєстрацію. Анулювання реєстрації відбувається в разі ненадання інформації Партнером-реєстратором протягом 2-х робочих днів після відповідного запиту від Представництва. Про анулювання реєстрації проекту Представництво повідомляє Партнера реєстратора.

3) Представництво реєструє заявку того Партнера, який звернувся з відповідним запитом і надав інформацію по проекту згідно пунктів 1.1-1.2 першим. У ряді випадків, в т.ч. при неповному наданні даних згідно пунктів.1.1-1.2, можливі також паралельні реєстрації на 2-х і більше заявників, якщо кожним з них в повному обсязі надана інформація і виконані процедури згідно пунктів 1.1-1.2.

4) У разі, якщо Партнером-реєстратором виконані в повному обсязі всі вимоги реєстрації згідно пунктів 1.1-1.3, але тендер по даному проекту виграний іншим Партнером (які не є партнером реєстратором) і який згодом здійснив поставку на об'єкт зареєстрованого або близького за типом, то він несе відповідальність перед зареєструвавшим проект Партнером за виплату компенсації за проведені підготовчі роботи в розмірі 5% від вартості фактично відвантаженого на даний об'єкт обладнання в рекомендованих роздрібних цінах. Відсоток компенсації може бути знижений в залежності від співвідношення вартості специфікації проекту і обсягу виконаних Партнером-реєстратором робіт згідно пунктів e-g Д.1.1 цього документа.

5) В разі якщо інший Партнер має намір брати участь в тендері, за яким раніше вже було запропоновано обладнання Kentatsu, йому необхідно прояснити ситуацію по даному об'єкту у Представництва і брати участь в тендері з урахуванням діючих умов. При цьому непроінформованість іншого Партнера про ситуацію по проекту не звільняє його від  відповідальності за виплатою винагороди 5% на користь Партнера-реєстратора.

6) Сума 5% стягується Представництвом c відповідального Партнера, який поставив обладнання на об'єкт, але не реєстрував цей проект, після відвантаження обладнання або його частини на об'єкт, згідно специфікації до проекту.

7) Якщо тендер виграється власне Партнером, що спроектував даний об'єкт, то компенсація Партнеру в цьому випадку не передбачається.

8) У випадку некоректної або неповної реєстрації, згідно п. 1, Представництво в праві відмовити Партнеру в реєстрації об'єкта.